اسمز معکوس یکی از شیوه های گسترده جداسازی است، که کاربری های مختلفی دارد. شیرین سازی آب دریا، جداسازی مواد آلی و سمی از پساب های صنعتی دو مورد مهم استفاده از این تکنولوژی می باشد...

ادامه مطلب...

 

فرآیندهای غشایی به شیوه های فیزیکی برای جداسازی حلال از نمک های محلول در آن با استفاده از غشاهای نیمه تراوا اطلاق می شود. سیر تکاملی این پدیده با انجام پژوهش ها بر روی ساخت انواع غشاها و شناخت فرآیند در طی زمان به گونه ای ادامه یافت که در حال حاضر این فرآیند یکی از شیوه های اصلی شیرین سازی آب دریا محسوب می شود... 

ادامه مطلب...

کارآیی سیستم اسمز معکوس پس از مدتی کارکرد به صورت کاهش آبدهی سیستم و نیاز به افزایش اختلاف فشار به منظور تامین آبدهی مورد نظر تقلیل می یابد.

کاهش کارآیی سیستم به دلایل مختلف از جمله وجود مواد آلی در آب می تواند باشد که این مواد یا با جذب غشاء شدن و یا با یونیزه شدن، میزان آبدهی سیستم را کم می نمایند. این موضوع می تواند ویژگی جداسازی مواد توسط غشاء را تغییر دهد...

ادامه مطلب...

شرایط توقف خودکار اسمز معکوس و مراحل بازرسی از شیوه فرآیند

ادامه مطلب...

Join Our Newsletter

Updates, upcoming themes, and great deals!

Who's Online

ما یک مهمان و بدون عضو آنلاین داریم