عیب یابی بصری

-         کمپرسور کار نمی کند

1-    وصل نبودن برق اصلی

2-    پریدن یا سوختن فیوز

3-    باز بودن اور لود

4-    باز بودن کنترل های جریان (کلید فشار پایین ، کلید فشار بالا و یا ترموستات)

-         بالا بودن زیاد دما

1-    زیاد بودن بار بر روی اواپراتور

2-    در مدار بودن گرم کن برفک زدا

3-    گرفتگی کندانسور بعلت آلودگی و جرم

4-    جریان هوای محدود در کندانسور یا محدود بودن جریان آب گذری

5-    عمل نکردن فن کندانسور

6-    گرفتگی اواپراتور با یخ

7-    عمل نکردن فن اواپراتور

8-    وجود حباب در شیشه رؤیت مبرد مایع (سایت گلاس) و کمبود احتمالی مبرد

9-    گرفتگی خط مایع (گرفتگی فیلتر درایر)

10-                        پاره شدن یا شل بودن تسمه محرک

11-                        حباب شیر انبساط کاملا به لوله لوله خط مکش نچسبیده باشد یا شکستگی لوله مویین

-         سرو صدای زیاد سیستم

1-    پره های فن اواپراتور یا کندانسور با بدنه فن تماس دارد یا بر روی محور موتور خود دارای لقی است

2-    خالی بودن شیشه رؤیت روغن کمپرسور (کمبود روغن کمپرسور)

3-    سرسیلندر کمپرسور یخ زده است (کمپرسور در حال پمپمایع مبرد است)

4-    لق بودن پولی موتور ، فلایویل کمپرسور یا پایه محل نصب کمپرسور

-         فشارها

چنانچه پس از بررس چشمی نقصی مشاهده نگردید :

1-    گیج های فشار و گیج دوقلو را نصب کنید

2-    بررسی کنید که کمپرسور در حال پمپ کردن است

3-    فشارهای عملکردی را بررسی کنید

-         فشار دهش بالا

1-    شارژ بودن بیش از حد مبرد

2-    وجود هوا درون سیستم

3-    کثیف بودن کندانسور، عدم گردش مناسب هوا در کدانسور

4-    عدم جریان کافی آب در کندانسور

5-    وجود بار حرارتی بالا بر روی اواپراتور

-         فشار دهش کم

1-    کمبود مبرد در سیستم

2-    بازدهی پایین کمپرسور(ناکارآمد بودن کمپرسور)

-         فشار مکش زیاد

1-    بازدهی پایین کمپرسور

2-    شارژ بیش از حد مبرد در سیستم (تنها در سیستم های دارای لوله مویین)

3-    معیوب بودن شیر انبساط

4-    وجود بار زیاد بر روی اواپراتور

5-    هنگامی که کمپرسور در حال کاراست، سیستم برفک زدا در وضعیت عملکرد قرار دارد

-         فشار مکش کم

1-    کمبود مبرد در سیستم

2-    گرفتگی شیر انبساط یا معیوب بودن آن

3-    گرفتگی در خط مایع، شیر یرقی یا شیر قطع کن

4-    گرفتگی اواپراتور(زیاد از حد بودن برفک روی اواپراتور)

5-    کار نکردن فن اواپراتور

6-    معیوب بودن پمپ آب یا صافی آب در سیستم چیلر

توجه : وجود اختلاف دما در دو طرف هر بخش از خط مایع نشاندهنده گرفتگی موضعی است .

تشخیص عیب پیشرفته

-         ظرفیت بسیار پایین شیر انبساط

1-    عدم وجود سابکول در مایع سرد

2-    وجود افت فشار در شیرانبساط کمتر از میزانی است که برای آن در نظر گرفته شده است

3-    محل نصب حباب شیر انبساط نادرست است (بسیار سرد)

4-    افت فشار زیاد در اواپراتور

5-    شیر انبساط توسط یا شیء دیگری گرفتگی پیدا کرده است

6-    محل نسب متعادل کننده خارجی نادرست است

-         وجود صدای تق تق مایع در کمپرسور هنگامی که آغاز به کار می کند

1-    شیر دهش کمپرسور اجازه عبورمایع را داده است یا مبرد در لوله دهش کندانس شده و وارد کمپرسور شده است

2-    پایین بودن دمای محیط محل نصب واحد تقطیر (مبرد در کمپرسور چگالیده می شود)

3-    چگالش مبرد در لوله مکش که باعث می شود در زمان روشن شدن کمپرسور، مبرد به سمت سیلندر های کمپرسور کشیده شود

4-    بعلت طراحی ضعیف لوله کشی لوله مکش بصورت رایزر، یک ریزش آزاد به درون کمپرسور دارد

5-    اتصال ضعیف حباب شیر انبساط با لوله مکش یا نصب حباب در مکان گرم

-         صدای تق تق مایع در زمان کارکرد کمپرسور

1-    فشار اواپراتور بسیارکم یا سوپرهیت مکش بسیار ضعیف

2-    فشار مکش بسیار کم یا سوپر هیت مکش بسیار زیاد

عیب یابی در موتور کمپرسور های تک فاز، سه فاز و موتورهای ریموت درایو

-         کمپرسور کار نمی کند

1-    پریدن فیوز

2-    وصل نبودن برق

3-    عدم وجود اتصال در ترمینال های موتور

4-    باز بودن مدار اورلود

5-    باز بودن مدار کنترل

6-    سوختن سیم پیچی موتور

-         کمپرسور سعی می کند روشن شود اما نمی نواند

1-    برقرسانی نادرست به سیم پیچ های موتور (سه فاز)

2-    ولتاژ ضعیف برق

3-    باز بودن مدار خازن راه انداز

4-    عمل نکردن رله

5-    باز بودن مدار سیم پیچ موتور

6-    گیر کردن کمپرسور

7-    پیستون یا پره توسط قطعه ای شکسته شده گیر کرده است

-         کمپرسور به سرعت مورد نظر دست نمی یابد

1-    سیم کشی غلط سیم پیچی موتور (سه فاز)

2-    ولتاژ پایین (سه فاز)

3-    معیوب بودن رله

4-    معیوب بودن خازن راه انداز

5-    فشار دهش زیاد

6-    سیم پیچی ستاره – مثلث موتور کمپرسور زیر بار نمی رود (سه فاز)

-         سیکل های کوتاه کمپرسور

1-    کم بودن کنترل اختلافی

2-    نشتی در صفحه سوپاپ

3-    اورلود کرد موتور

4-    کمبود مبرد

5-    معیوب بودن شیرانبساط

6-    محدودیت در سیستم

7-    قطع کن فشار بالا بسیار کم تنظیم شده و کلید سریع عمل می کند